I dag blir bilder og videoer tatt over en lav sko, alt foreviges og det er alltid noe spesielt en vil ta vare på. Det finnes helt sikkert mye vakkert der ute, som Oldis gjerne deler på disse sidene. Ta kontakt her om du har noe du ønsker andre skal ta del i. Ha en fin dag !

Foto og Video

Fotoalbum på Oldis

Videoalbum på Oldis

  • Video på Oldis
    Egne videoer fra inn- og utland, litt musikk og ellers det som måtte komme.

Fotograf Knud Knudsen

Knud Knudsen (født 3. januar 1832 i Odda, død 21. mai 1915) var en norsk fotograf. Han regnes som en av Norges betydeligste landskapsfotografer på 1800-tallet. Knudsen var den første som fotograferte hele Norge systematisk og innen 1898 hadde han en samling på omkring 9000 bilder fra store deler av landet.

 Han gikk i lære hos Marcus Selmer og ble rundt 1885 utfordret av Axel Lindahl som ledende landskapsfotograf i Norge. Lindahl kopierte noen av Knudsens kjente motiver. Knudsen brukte våtplater til 1882 og disse ga som regel en helt hvit himmel uten detaljer mens røde og grønne farger ble mørkere enn senere typer negativer. Knudsen utnyttet kunstnerisk de dype valørene og de skarpe kontrastene som teknikken resulterte i.

Etter overgang til tørrplater tilstrebet han de samme effektene. Knudsens fotografier ble forbilder for malere og fotografer. Andreas Disen malte i 1880 Skjeggedalsfossen nøyaktig etter et fotografi av Knudsen fra 1872. Han var nyskapende i motiver og komposisjon blant annet med dramatisk bruk av is, stein og vann. Han laget særegne komposisjoner som var utypiske i samtiden.

 Motivene fant han til dels på sin egen gård Tokheim og nærområdet i Odda. Bildetitlene var nøkterne og beskrivende slik det var vanlig på den tiden. Knudsens behersket kunstmalernes bruk av klassisk perspektiv for å skape dybde i bildet.

 Han brukte blant annet mørke, bratte fjellvegger som markerte bildet på den ene siden som en kulisse og nesten naken lys vannflate med lysere fjell bak med en enkel, liten robåt plassert et sted i bildet. Lindahl og den britiske fotografen William Dobsom Valentine brukte litt senere samme komposisjon i fotografier fra Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Odda.

Bergen sett fra vest Foto: Knud Knudsen - Fargetilsatt VPM

Les mer om Knud Knudsen på Wikipedia, og se hans bilder på Marcus Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.