SNARVEIER PÅ SIDEN:   Jørgen Jæger   -   Tiggeren   -   Crocs og Click

Hva betyr egentlig adjektivet "diverse", jo, som kommer fra forskjellige steder, ikke tilhører en bestemt gruppe, kan brukes som merkelapp eller som navn på det som er til "overs". Ordet stammer fra latin - "diversus"

Så her er det bare å følge med, for her kan komme mye rart...


Krimforfatter fra Bergen

Jørgen Jæger (født 29. juli 1946 i Bergen) er en norsk krimforfatter. Som forfatter er han kjent for en serie kriminalromaner med lensmann Ole Vik i rollen som etterforsker.

 Han debuterte som kriminalromanforfatter med Skyggejakten i 2003. Jægers sjette kriminalroman, Stemmen, hans åttende, Monster, hans niende, Fortielsen og hans tiende, Guden, ble nominert til Bokhandlerprisen i 2012, 2015, 2016 og 2017. Han har også skrevet kriminalnoveller. Jæger er oversatt til dansk, nederlandsk, svensk og tysk.

Jørgen Jægers hjemmeside her…

Under følger en oversikt over Jørgen Jægers kriminalromaner i kronologisk rekkefølge.

Webmaster har selv lest alle bøkene, og anbefaler dem på det sterkeste.

Alle bøkene kan kjøpes på "E-bok", men her har også Oldis også en løsning. Ta gjerne kontakt på mail. Ha en fin dag...

                             


"Tiggeren" og deres følgere

Verden latt seg lure, igjen og igjen, av egoister som skuler seg bak den rette tro. Kanskje er utgangspunktet i de skrifter som foreligger, det gjelde seg kristendom, buddismen, islam eller andre, beregnet å være en god rettesnor for menneskeheten, men kynismen som vises fra ledere, som har tilført politikk og økonomi som grunnsteiner i troen, og det er blitt til den falskhet og griskhet vi ser i dag.

Buddhismen

Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker – rundt sju prosent av verdens befolkning – bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområdene er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Den er også spredt til Nord-Amerika og Europa.

Den åttefoldige vei har tre hovedpunkter:

- Etikk: påbud om å avholde seg fra drap, tyveri, usannhet, rusdrikker og ukyskhet
- Konsentrasjon: fra besinnelse på kroppens handlinger til dyp meditasjon
- Visdom: klar innsikt i tilværelsens natur

I tillegg kommer også "Rett tale, rett handling og rett liv" som buddhismens læresetninger, noe som jeg, sett utenfra, ikke kan se at er eksisterende i dag.

Buddhismen er kommet til Norge i hovedsak fordi innvandrere med buddhistisk bakgrunn har bosatt seg her, spesielt vietnamesere og thailendere. Både mahayana- og theravada-buddhismen er representert i Norge. LES MER HER...

Organisert tyveri

Det kan sies mangt og meget om de forskjellige trossamfunn, men det som går igjen er, helbredelse mot betaling, lovnad om evig liv i et paradis og "gaver mottas med takk", og jo mer du gir, jo bedre får du det nå og i det neste liv.

Med andre ord, berikelse av enkeltpersoner og trossamfunn.

I en av buddhismens læresetninger stå det; "Du skal ikke ta imot eller eie gull, sølv eller penger.", noe munkene ser ut til å ha glemt, eller skjuler seg bak; "Du sparer til ditt neste liv." Det merkelige er at dette går inn på tempelets/munkens konto. Så hva da om jeg vil frasi meg troen, får jeg det jeg har "spart" tilbake?

En liten bildeserie under, viser hvordan munkene daglig samler inn penger, mat og blomster, hvor folket sitter i gaten uten sko, og ber for et bedre liv. Munkene tar imot og lover "gull og grønne skoger" i ditt neste liv, om bare betalingen, maten og blomstene er bra nok. Du kan selvsagt møte ledere i templene, men da koster det så det svir. Og lovnadene er alltid det samme, "et bedre neste liv."

Vi ser også at i den senere tid, har soldater vært endel av munkefølge. Har det kanskje noe med økonomi å gjøre? Hva skjer så med all maten som samles inn? Her snakker vi tonn. Hvor blir den av? Den deles ikke ut til fattige og trengende og templene har for lite munker til at maten kan inntas i sin helhet.

Hva så med alle de vakre blomsterbukettene? Jo, de selges til besøkende i templene, som igjen gir disse ved alteret i tempelet. Kanskje de selges igjen? Hvem vet...

 • Buddhismen
  Buddhismen
 • Leveregler
  Leveregler
 • Munkene kommer
  Munkene kommer
 • Noen ber
  Noen ber
 • Munker og forsvaret
  Munker og forsvaret
 • Forsvaret i joggedress
  Forsvaret i joggedress
 • Det lastes i biler
  Det lastes i biler
 • Munkenes hjelpere
  Munkenes hjelpere
 • Total underdanighet
  Total underdanighet
 • Ser etter mer
  Ser etter mer
 

Ja, ja, vi latt oss lure, igjen og igjen, av mennesker som skuler sine egeniteresser bak det å være en hellig person eller en utvalgt for sitt trossamfunn. De lirer av seg en masse trusler om hva som skjer om du ikke følger deres råd, råd som ofte innbefatter økonomiske konsekvenser. Det de kommer med, har jeg valgt å kalle for "GPP", og det må du nok selv finne ut av hva står for.

Ut fra mitt ståsted, så burde det vel være munkene som skulle sitte på gaten og takke for mat, blomster og penger de mottar. Pengene skulle de vel strengt tatt levert tilbake, med et "Nei takk, det kan jeg ikke motta." (Se Etikk og Morallære for munker.)


Crocs og Clicks

Det meste av varer som blir populær, blir ofte kopiert og selges som en billigutgave. Så også med Crocs. I thailand gikk jeg til innkjøp av 2 par, henholdsvis Crocs, ca 1500 Bath og Clicks ca 295 Bath.

Etter å ha testet begge par, fant jeg ut at det var liten forskjell, men hundene våre, de liker best Clicks. Sånn er det med den saken!