Mercedes Benz 350 SE

Mercedes Benz 350 SE har vært min drømmebil siden jeg første gang så den på slutten av 70-tallet, og det er det fremdelses. Her følger litt informasjon og tekniske detaljer for de som er litt bilentusiaster..

Teknisk informasjon, se her / Technical information, see here

 

Mercedes Benz opprinnelse

Bertha Benz, født Cäcilie Bertha Ringer (3. mai 1849 - 5. mai 1944) var en tysk bilpioner og oppfinner. Hun var forretningspartner og kone til biloppfinner Karl Benz. 5. august 1888 var hun den første personen som kjørte bil over lang avstand, og testet patentet på Motorwagen, oppfant bremsebelegg og løste flere praktiske problemer under en reise på 105 kilometer. På den måten vekket hun Benz Patent-Motorwagen verdensomspennende oppmerksomhet og fikk selskapet sitt første salg.

Bertha Benz , née Cäcilie Bertha Ringer (3 May 1849 – 5 May 1944) was a German automotive pioneer and inventor. She was the business partner and wife of automobile inventor Karl Benz. On 5 August 1888, she was the first person to drive an automobile over a long distance, field testing the patent Motorwagen, inventing brake lining and solving several practical issues during the journey of 65 miles (105 km). In doing so, she brought the Benz Patent-Motorwagen worldwide attention and got the company its first sales.

Mercedes-Benz ofte referert til som Mercedes, er begge et tysk bilmerke og, fra slutten av 2019, et datterselskap - som Mercedes-Benz AG - av Daimler AG. Mercedes-Benz er kjent for å produsere luksusbiler og nyttekjøretøyer. Hovedkvarteret er i Stuttgart, Baden-Württemberg. De første Mercedes-Benz-merkevarebilene ble produsert i 1926. I 2018 var Mercedes-Benz den største selgeren av premiumbiler i verden, etter å ha solgt 2,31 millioner personbiler.

Selskapets opprinnelse kommer fra Daimler-Motoren-Gesellschaft Mercedes fra 1901 og Karl Benz fra 1886 Benz Patent-Motorwagen, som er allment ansett som den første forbrenningsmotoren i en selvgående bil. Drivstoffet var ikke bensin, men heller en mye mer flyktig petroleumsprit kalt ligroin. Slagordet for merket er "det beste eller ingenting".

Mércedès Adrienne Ramona Manuela Jellinek (16. september 1889 - 23. februar 1929) var datter av den østerrikske bilentreprenøren Emil Jellinek og hans første kone Rachel Goggmann Cenrobert. Hun ble født i Wien. Hun er mest kjent for at faren hennes fikk Daimler-Motoren-Gesellschaft's serie Mercedes-biler oppkalt etter seg, og begynte med Mercedes 35 HP-modellen fra 1901. I tillegg hengte faren opp et stort bilde av henne på bilutstillingen i Paris i 1902. Han endret til og med lovlig navnet til Jellinek-Mercedes i 1903 etter at Daimler-Motoren Gesellschaft registrerte Mercedes som et varemerke i 1902. Hennes navn er et spansk kristennavn som betyr barmhjertighet.

Mercedes-Benz commonly referred to as Mercedes, is both a German automotive brand and, from late 2019 onwards, a subsidiary – as Mercedes-Benz AG – of Daimler AG. Mercedes-Benz is known for producing luxury vehicles and commercial vehicles. The headquarters is in Stuttgart, Baden-Württemberg. The first Mercedes-Benz brand name vehicles were produced in 1926. In 2018, Mercedes-Benz was the largest seller of premium vehicles in the world, having sold 2.31 million passenger cars.

The company's origins come from Daimler-Motoren-Gesellschaft's 1901 Mercedes and Karl Benz's 1886 Benz Patent-Motorwagen, which is widely regarded as the first internal combustion engine in a self-propelled automobile. The fuel was not gasoline, but rather a much more volatile petroleum spirit called ligroin. The slogan for the brand is "the best or nothing".

Mércedès Adrienne Ramona Manuela Jellinek (September 16, 1889 – February 23, 1929) was the daughter of Austrian automobile entrepreneur Emil Jellinek and his first wife Rachel Goggmann Cenrobert. She was born in Vienna. She is best known for her father having Daimler-Motoren-Gesellschaft's line of Mercedes cars named after her, beginning with the Mercedes 35 HP model of 1901. In addition, her father hung a large picture of her at the 1902 Paris Automobile exhibition. He even legally changed his name to Jellinek-Mercedes in 1903 after Daimler-Motoren-Gesellschaft registered Mercedes as a trademark in 1902. Her name is a Spanish Christian name meaning mercy.

 • MB 01
  MB 01
 • MB 02
  MB 02
 • MB 03
  MB 03
 • MB 04
  MB 04
 • MB 05
  MB 05
 • MB 06
  MB 06
 • MB 07
  MB 07
 • MB 08
  MB 08
 

 

Info hentet fra Wikipedia