Norge

Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika, lulesamisk: Vuona gånågisrijkka, sørsamisk: Nöörjen gånkarïjhke) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Geografisk sett er landet langt og smalt. På den langstrakte kysten mot Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg. Fastlands-Norge grenser i øst til Sverige, i nordøst til Finland og Russland.

Kongeriket Norge omfatter, i tillegg til fastlandet, Jan Mayen og Svalbard. Med disse to arktiske områdene omfatter Norge et landareal på 385 000 km2 og har et innbyggerantall på drøyt fem og en halv millioner.

Les videre på Wikipedia...


Vestland

I forbindelse med fylkessammenslåingen den 1. januar 2020, skiftet Vestlandet til Vestland. 8 fylker forsvinner og går inn i de nye fylkene.

På Vestland er nå Hordaland og Sogn og Fjordande borte. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sa at det hadde vært en grundig jobb som er gjort for å kunne bestemme navnene på de nye fylkeskommunene.

-Vi har tatt hensyn til fylkenes egne ønsker, språkrådets anbefaling og gjort våre egne vurderinger. Men her er det slik at det først og fremst er fylkenes egne ønsker som har gått gjennom.

Fylkesvåpen 2020

Klikk på bilde over for plakat...

Informasjonssider Statsforvaltaren i Vestland, klikk på bilde under...

 


Historie

For ca 750 år siden kom lovskrifte om Landloven som dannet grunnlag for den landdeling vi ser i dag.

Bilde viser et utsnitt av miniatyrmaleri fra lovskriftet Codex Hardenbergianus, et illuminert håndskrift fra 1300-tallet, som viser kong Magnus Lagabøte som gir fra seg Landsloven 1274. Fra åpningen av landevernsbolken i Magnus Lagabøtes landslov.

I Gulatingsloven innleder ordene «þat er fyst» («det er først») kapittelet om mannhelg, det vil si rettsvern mot overgrep på liv, legeme eller ære. Bokstaven þ inngår i Vestlands fylkesordførers kjede.

VESTLAND WIKIPEDIA  -  VESTLANDET WIKIPEDIA


Vi anbefaler

Snarveier til websider, FB og andre sosiale medier...

Sitat: "Dette skal være en gruppe hvor du kan bidra med bilder og stoff fra Bergen. Innlegg og kommentarer skal være rettet mot steder, historier og bilder fra tidligere tider i Bergen & omegn. "Før i tiden" regnes å være den tiden som strekker seg lengre tilbake enn 20 år fra dagens dato."


Når ordene flyter

Etter et langt liv er det greit å få noe ned på papiret, eller på nett nå til dags, og det er blitt til en liten flippbok med litt fortellinger fra oppvekst, litt om livet og ellers andre ting av interesse. Klikk på bilde under.