Norbatt/Unifil

Norge var representer i Norbatt fra 1978 til 1998.

Lenker

Lenker med tilknytning til forsvarets utenlandstjenester og for veteraner i Thailand. SE MER HER...

Unifil-monumentet

Granittsøyle med kopperplate (m/inskripsjon) hvilende på en sokkelplate med flomlys.

På toppen selve monumentet som består av to vinger av stein i V-form, og i midten 21 aks (uten korn) som vokser ut av steinen. Symboliserer de to stridende parter og de 21 falne FN-soldatene.

Innskrift

Innskrift : Øverst: Fn-emblem Til minne om 30 000 nordmenn som i perioden 1978 - 1998 gjorde tjeneste i United Nations Interim Force in Lebanon, Unifil. Unifil 1978 - 1998 Norbatt 1978 - 1998 Normaint coy 1978 - 1996 Normed coy 1978 - 1980 Nor air 1978 – 1979.

Disse gav sitt liv i fredens tjeneste:

Soldat Helge Trevland 20/6-78 Kodal, Løytnant Jostein Berg 3/2-79 Levanger, Fenrik Peer Frode Eriksen 3/2-79 Moss, Major Egil Kjeldaas 3/2-79 Levanger, Løytnant Kjell E. Ruud 3/2-79 Ski, Soldat Jarle H. Warberg 18/4-79 Evenskjær, Soldat Harald Holven 25/2-81 Granvin, Soldat Robert Ekrheim 6/6-82 Stavanger, Soldat Agnar Jon Blålid 4/9-83 Deknepollen, Løytnant Kjell Nordbo 7/4-86 Ombo, Soldat Odd Gunnar Toften 14/4-86 Leknes, Soldat Svein Fagernes 18/9-86 Lakselv, Korporal Leif Tore Bøe 16/2-87 Litlabo, Soldat Frank Lovik 23/9-88 Rensvik, Major Tor Magnar Bruheim 12/1-89 Kristiansand, Soldat Arild Grotle 13/1-89 Mjølkeråen, Soldat Rune Opland 30/11-89 Vefsen, Kaptein Gunnar Bærheim 24/1-90 Sandefjord, Soldat Kjell Frode Eidseter 10/4-91 Namsos, Soldat Gorm Bjørnar Hagen 27/12-93 Ski, Fenrik Ellen S. Ferdinadsen 30/4-95 Drøbak.

Monumentet står på Skjærs-skansen, Kongsvinger festning. Foto: Krigsminnesmerker i Norge.

In Memory

Read more here... / Les mer her...

Minner fra 1978-79 Norbatt Unifil

Gjennomført Ebel Es Saqi Marsjen; 1. 3x15 km, 2. 6 mndr i Syd Libanon, 3. Villig til å la seg beskyte av alle parter underveis. - Krukke kjøpt i Rachayya El Foukhar 1978.

De første sjefene

Bataljonssjefene kontigent I og II - 1978-79

Oberst II Vigar Aabrek
Norbatt I - 22. mars 1978 - 28. september 1978
Oberst II Kjell Hunstad
Norbatt II - 28. september 1978 - 30. mai 1979

Bataljonssjefer/ NK-er videre i Norbatt - Se her på Wikipedia.

Våre Veteraner

Siden her omhandler Norges bidrag til Norbatt/Unifil-styrkene fra 1978 til 1998.

Klikk på bilde over for stort kart...

UN-Fredspris

United Nations Peace-Keeping Forces ble i 1988 Tildelt Alfred Nobels Fredspris.

Les også kommentar skrevet av Eilif Ness - "Det store bedraget - Nobels Fredspis 1988"

Info om Libanon UNIFIL

Her følger en kort informasjon om Norges bidrag til UNIFIL Norbatt - Libanon i perioden 1978 - 1998. Se filmen "Våre styrker i Libanon" her, klikk på bilde over...

Snarveier til informasjonsside: Wikipedia UNIFIL Norbatt Libanon

Libanon, 1979 - NORBATT II. Nestkommanderende i den norske FN bataljonen, Oberstløytnant Tormod Sleppen i et av sine rutinemessige møter med Major Saad Haddad. Foto Fjørtoft, Bjørn

Veteraner og Medaljer

Medaljer og utmerkelser er et synlig uttrykk for Forsvarets og samfunnets anerkjennelse av innsats i tjeneste for Norge.

Forsvaret anerkjenner veteranenes tjeneste, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Det finnes derfor flere medaljer som kan tildeles personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, eller for tjeneste i Norge.

Alle som tjenestegjør i en internasjonal operasjon kan hedres med en deltakermedalje. For innsats ut over det forventede kan man tildeles en stridsdekorasjon eller fortjenstmedalje.

Deltakermedalje

Alle som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge kan hedres med en deltakermedalje. Det var først på midten av 2000-tallet at det kom på plass et helhetlig system for dekorasjoner. I dag gjennomføres det store medaljeseremonier i forbindelse med hjemkomsten, hvor også familiene blir invitert. Sånn var det ikke tidligere. Derfor er det en del veteraner som ikke har mottatt medalje for sin tjeneste.

Før Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft, hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste.

Veteraner som ikke har mottatt en medalje fra Forsvaret som anerkjennelse for sin tjeneste, kan fylle ut skjemaet under. Du kan også tipse om andre du mener har krav på medalje.

Medaljeoverrekkelse skjer normalt hos nærmeste militære avdeling. De fleste medaljeseremonier arrangeres på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Veteraner med alvorlig sykdom eller høy alder vil ofte kunne få overrakt medaljen raskere. Et eventuelt ønske om dette må skrives i merknadsfeltet på skjemaet.

Det finnes to forskjellige medaljer for tjeneste i internasjonale operasjoner: Forsvarets operasjonsmedalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Det tildeles kun en av disse for en og samme tjeneste.

Mangler du en deltakermedalje for tjeneste i en internasjonal operasjon? Eller vet du om noen andre? Fyll ut skjemaet under, så hjelper vi deg.

Medaljeskjema: https://itfn.no/f/medaljer/

Oppdrag hvor Norge har deltatt.

Veteraner og PTSD

Det finnes mange rapporter, undersøkelser og annet som bekrefter problemene våre veteraner har å stri med. Her er litt samlet fra Norge og fra Thailand.

Mange ildsjeler prøver å bistå de som sliter med PTSD, og som bare ønsker å få tilbake nattesøvnen og en normal hverdag. Jeg tjenestegjorde selv i UNIFIL for snart 40 år siden og vet hva enkelte gjennomgikk.

Webmaster var selv i tjeneste ved deler av Norbatt I og hele Norbatt II - Foto: VPM

Når vi ser på situasjonen i Midt-Østen i 2018, er det ikke mye vi har fått igjen for våre tap av soldater og de som har fått konstatert PTSD etter oppholdet i UNIFIL.

Bilder er hentet fra Blue Beret og er fra åpning av Ebel el Saqi Bar og fra markeringen av FN-dagen på oppstillingsplassen i Norbatt II HQ – 1978/79.

Les hele "Blue Beret" fra 8. nov 1978 her...

Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb…

Selvmordsrate

Det har vært 30 prosent høyere selvmordsrate blant veteraner fra Libanon enn fra andre oppdrag Norge har deltatt i.

Tall fra Forsvaret viser at veteraner fra de første kontingentene i Libanon, har en betydelig høyere selvmordsrate enn resten av befolkningen. – Røffe tall, sier veteranforbundet SIOPS.

Norske FN-soldater etablerte seg i Sør-Libanon april 1978. Norge sendte da en bataljon med 750 mann til den nye UNIFIL-styrken.

Foto: MilForum

Forsvarets sanitet har nå sett nærmere på de 21.600 soldatene som tjenestegjorde i Libanon fra 1978 til 1998.

I tiden etterpå har det vært 327 dødsfall av ytre årsaker i denne gruppen, hvorav 171 var ulykker og 140 selvmord, fremkommer det i Forsvarets Forum.

En nærmere studie viser også at de første kontingentene er overrepresentert i begge kategorier. Det var i disse periodene at konfliktnivået var særlig høyt for FN-kontingentene i Libanon.

Selvmordsraten blant de første gruppene som dro til Midt-Østen ligger 30 prosent over normalbefolkningen, mens det var 50 prosent flere trafikkulykker med dødelig utfall.

Tar flere sjanser

Overlege Einar K. Borud, ansvarlig for helseregisteret i Forsvarets sanitet, sier til bladet at det samsvarer med undersøkelser blant amerikanske og britiske soldater:

– De råkjører, ofte uten sikkerhetsbelte eller hjelm, bruker rusmidler og tar sjanser, sier han.

Det er de første seks årene, til 1984, som regnes som høyintensive. Da tjenestegjorde drøyt 12.000 norske soldater i området, og mange av dem opplevde massakre, militære angrep og kamphandlinger.

– Her er det mange enkeltskjebner. Tallene er røffe, men ikke overraskende. Vi kjenner dette fra veteranmiljøene, sier Heidi H. Bergfald, generalsekretær i veteranforbundet SIOPS, til ABC Nyheter.

– Det er bra tallene kommer på bordet, mener hun.

Bergfald sier dette er viktig for forskning, og gjør det mulig å ta tak i psykiske helseutfordringer tidligere.

Må gjøre det bedre

Bergfald mener det psykiske hjelpearbeidet har vært forsømt i veteranarbeidet helt opp på 2000-tallet.

– Vi skylder libanonveteranene og de som har hatt det tøft, så mye. Nå må vi klare å gjøre det bedre for de som stadig kommer til i veterangruppen, sier generalsekretæren i SIOPS.

Generalsekretær Thor Lysenstøen i Veteranforbundet NVIO sier til Forsvarets forum at tallene også harmoniserer godt med det de har erfart.

Blant de veteranene som var stasjonert i Libanon etter 1984 er tallene derimot mye bedre. I denne lavkonfliktgruppa var det nesten 50 prosent færre dødsulykker enn i normalbefolkningen.

Pattaya trekkplaster for veteraner

Skrevet av Dag A. Ekeberg – Redaktør Thailands Tidende

7-10 prosent av alle nordmenn som har tjenestegjort militært i utlandet har psykologiske problemer. Problemene dukker gjerne opp mange år etter tjenesten. Ole Johnny Thorstensen trer støttende til, og sier at mange av veteranene med problemer dukker opp i Pattaya.

Ole Johnny Thorstensen er å finne på Sjømannskirken hver torsdag hele året – mellom 12 og 16 på dagen. Han gjør dette helt frivillig, på vegne av organisasjonen SIOPS – Skadde i Internasjonale Operasjoner. Thorstensen tjenestegjorde selv i den norske FN-styrken i Libanon i seks måneder i 1978 og fikk selv psykologiske problemer mange år senere.

SIOPS-representanten har vært i kontakt med ca. 50 veteraner i det halvannet året han har jobbet frivillig i Pattaya. Men han vet det er mange flere både her og andre steder i landet.

Da enkelte mennesker ikke ønsker å besøke Sjømannskirken, av ulike årsaker, har Thorstensen også tenkt å lansere et alternativ til torsdagene på kirken, som da blir å møtes ute på en eller annen restaurant i byen.

Pattaya Beach og Pattaya Walkingstreet - Foto: Shutter Stock

– Det er mange som havner i Pattaya, det virker som om byen er et trekkplaster på veteraner.

Thorstensen sier at en del har problemer med senreaksjoner fra tjenesten, og derfor sliter litt.

Ambassaden og andre varsler

Når ambassaden får beskjed om at nordmenn har problemer, så varsler de Thorstensen hvis det dreier seg om veteraner. Han har også et godt samarbeid med Sjømannskirken, som han roser for å gi god støtte til arbeidet med veteraner.

Klikk på bilde for å gå til Den Norske Ambassaden i Bangkok, Thailand.

– Noen får jeg også kontakt med når det kommer bekymringsmeldinger fra Norge. Ofte må jeg lete litt etter dem i Thailand.

Thorstensen har selv diagnosen PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): – Dette er terapi for meg også, sier SIOPS-representanten, som fikk senreaksjonene på militærtjenesten over 30 år etter at han hadde vært i tjeneste.

– Terapien er å snakke med folk som har vært i samme situasjon. Det hjelper lite å snakke med folk som ikke har opplevd militære aksjoner.

Thorstensen er utdannet sykepleier, men ble uføretrygdet på begynnelsen av 90-tallet.

Diagnosen var ikke opprinnelig PTSD, men ble endret til det mange år senere. Mannen er gift og bor i Bangsae en times kjøretur nordover fra Pattaya. Han tenker imidlertid på å flytte til Pattaya.

Libanon verst

Ifølge Thorstensen er det de som tjenestegjorde i Libanon som har flest problemer. Den styrken var i aktivitet fra 1978 til 1998. Det var snakk om lite forberedelse og dårlig med oppfølging etter at tjenesten var over. Han mener at det nok er ca. 10 prosent av de som var i Libanon som nå har problemer. Blant de som har tjenestegjort i Afghanistan og andre steder er prosenten lavere, for der ble styrkene mye bedre forberedt på oppdraget i forkant, og har en god debrifing når de kommer hjem etter endt tjeneste.

Veterantreff

Avslutningsvis ber Thorstensen oss skrive at han ønsker alle veteraner som har tjenestegjort militært i utlandet velkommen til veterantreffet på torsdager.

Fakta: Veteranforbundet SIOPS

* Står for Skadde i Internasjonale Operasjoner
* Er finansiert via statsstøtte, medlemskontingent og pengegaver
* Ole J. Thorstensen er å treffe på Sjømannskirken i Pattaya hver torsdag mellom klokken 12 og 16.

(© Thailands Tidende. Utgave 8/2017 – 1. august 2017)

Klikk på bilde over for å gå til Sjømannskirken i Pattaya, Thailand.

Deler av Sykdomsbilde

Posttraumatisk stresslidelse - PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (på engelsk posttraumatic stress disorder, PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer.

Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Denne trusselen oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Som et resultat av psykologiske traumer er PTSD sjeldnere og mer varig enn det man vanligvis ser som akutte stressreaksjoner.

Diagnostiske symptomer for PTSD omfatter gjenopplevelser av det opprinnelige traumet (eller traumene) gjennom «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. Formelle diagnostiske kriterier (både DSM-IV og ICD-10) krever at symptomene varer mer enn en måned og at de forårsaker betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

Se Wikipedia for mer informasjon. Klikk her...

Tekster satt sammen av VP Midtun – Oldis.no

OP-post Unifil Libanon - Foto: Gustav P.Jensen Forsvarets Mediesenter