Loddefjord, en bydel i Laksevåg, Bergen

Første ledd i navnet Loddefjord (Lodde) er visstnok norrønt lǫfðar-, som kan være beslektet med ordet lof, 'ros', eller ljúfr, 'kjær', og sikter til rik fiskefangst eller at navnet Loddefjord må sees i sammenheng med navnet Lyderhorn. Bergens eller Bjørgvins Kalvskinn er en kirkelig jordebok fra ca. 1350. Her kalles Lyderhorn "lofðar horne". Vi ville kanskje skrive Lofðarhornet og navnet kan ha betydd "hornet (fjellet) ved Lofðar", og "Lofðar" var kanskje det opprinnelige navnet på Loddefjord.

Loddefjord ligger i Laksevåg bydel i Bergen kommune, 9 kilometer vest for Bergen sentrum, og var tidligere en egen bydel. Loddefjord er en drabantby som vokste frem tidlig på 1970-tallet, og fremstår i dag som et tettbebygd område av næringsområder, blokker, rekkehus og villaområder med bydels- og kjøpesenteret Vestkanten som sentrum. Loddefjord holder badelandet Vannkanten, og fikk i 2007 ny ishall.

Loddefjord har også mange flotte friluftsområder med mange muligheter, det være seg til sjøs, til lands og til fjells. Lyderhorn og Storavannet er yndede mål for mange. Her et bilde fra Gullaksdalen og Storavannet.

Det utvidete Loddefjord-begrepet kalles ofte Bergen Vest, og omfatter de vestlige delene av Laksevåg bydel, med områdene Bjørndal, Loddefjorddalen, Vadmyra, Hetlevik, Mathopen, Håkonshella, Alvøen, Drotningsvik, Godvik, Olsvik og Kjøkkelvik med tilhørende skog, fjell og innsjøområder. Loddefjord utgjør de deler av byen som ligger vest og sør for byfjellet Lyderhorn, og er omgitt av sjø i sør, vest og nord.

Les mer på: https://no.wikipedia.org/wiki/Loddefjord

Loddefjord har en lang historie som gardsområde, hvor det finnes dokumentasjon så langt tilbake som på 1350-tallet. Dette er det skrevet mye om, så vi skal ikke ta alt her, men heller henvise til kilde.

 

Kilde Lyderhorn Forlag

Her er det mye interessant å lese om Loddefjord, og mange gode henvisninger til litteratur. Lyderhorn Forlags startside.

Sitat fra Lyderhorn Forlag: "Navnet Loddefjord må sees i sammenheng med navnet Lyderhorn. Bergens eller Bjørgvins Kalvskinn er en kirkelig jordebok fra ca. 1350. Her kalles Lyderhorn "lofðar horne". Vi ville kanskje skrive Lofðarhornet og navnet kan ha betydd "hornet (fjellet) ved Lofðar", og "Lofðar" var kanskje det opprinnelige navnet på Loddefjord.

Betydningen er usikker, men lofðar kan bety "løfterik", altså gården som gir løfte om om grøde og rikdom. "Lofðar" har også vært tolket som "hærmann", noe som kan henspille på Lyderhorns betydning som vardevakt opp gjennom historien. Loddefjordnavnet har hatt mange skrivemåter opp gjennom årene." Sitat slutt". Se eksempler fra 1519 og fram til 1657 og les mer her, klikk på logo…


Starten på Lyderhorn Borettslag

Undertegnede var ferdig utdannet teknisk tegner 1969, og begynte straks etter studiene å arbeide ved Laksevåg Oppmålingsvesen, hvor et av de første oppdragene var oppmåling av området som senere skulle bli det som i dag er Lyderhorn Borettslag. Det ble satt ut trigpunkter og hjørnemerker til all bebyggelse i området.

 

Det første som ble bygget, var lavblokken og høyblokken som ligger nærmest Vestkanten i dag. Lavblokken inneholdt foruten utleieleiligheter, vaktmester- og vaktmesterassistentbolig, kontor for Lyderhorn Borettslag og verksted. Totalt besto første byggetrinn av 4 lavblokker og 3 høyblokker.

Deretter ble Loddefjordliens 7 punkthus bygget og Lyderhorn Borettslag var nå bestående av 509 boenheter. Loddefjordlien er en blindvei vestover fra Loddefjordveien, med forgreninger mot nord og sør og navnet ble vedtatt i 1971.

Vaktmester og assistent

Den første vaktmesteren i borettslaget, var Kvammen, og fra 1972 ble det ansatt vaktmesterassisten, Arild Thorstensen. Arild tok senere over som vaktmester og var i stillingen fram til desember 2018. Han hadde hele 46 år i tjenesten og er godt kjent av alle beboerne, og bor fremdeles i borettslaget.

Uteområde

Uteområde og litt av punkthusene i LBL Foto Z Megleren

Det har alltid blitt lagt vekt på et trivelig bomiljø i borettslaget, med muligheter for mange aktiviteter. I 1989-90, ble det også oppført et eget grendahus med mulighet for leie av selskapslokale for beboerne. Innvielsesfest ble avholdt i 1990-91. (Til venstre på bilde over.) Leie kan avtales her: Grendahuset | Lyderhorn Borettslag

Grendahuset inneholder foruten selskapslokalet, kjøkken og toaletter. I tillegg utvidelse som senere ble bygget som inneholder kontorer for daglig leder og vaktmester samt møterom.

Til høyre på bilde over ser vi også rester av den nedlagte barnehagen, hvor lokalene nå er under oppussing og skal brukes som strikkekafe og møterom.


Første butikk Safari

Den første butikken nær LBL, var en midlertidig Safari-butikk. Denne ble bygget i påvente av ferdigstillelse Loddefjord Senter, senere Vestkanten. Innehaver Anton Faukstad var kjent som en hyggelig kar kundene kunne snakke med og var alltid tilstede.

Safari ble startet i Loddefjord i 1971, men ble oppkjøpt/solgt til Norgesgruppen i 2012. En æra var over, til manges skuffelse.


Loddefjord Torg / Vestkanten Storsenter

Byggingen av Loddefjord Torg gjorde Lyderhorn Borettslag mer atraktivt som boligområde, og leiligheten var stort sett solgt før de sto ferdig for innflytting, som også dannet grunnlag for senterets utvikling. Når en ser det som står der i 2022, med butikker, aktivitetsmuligheter og offentlige kontorer, har dette absolutt gagnet Loddefjord som helhet.

Loddefjord Torg-Vestkanten Storsenter er et handlesenter/bydelssenter med butikker og offentlige kontorer, tegnet av Aall og Løkeland/Forum Arkitekter i 1973 og 1991. Gikk gjennom en total rehabilitering på begynnelsen av 90-tallet og skiftet navn til Vestkanten. Mange folk har svært nostalgiske følelser for det gamle Senteret og dets navn.

Vestkanten Storsenter ligger vest for Bergen sentrum. Senteret er størst i landet innen kombinasjonen handel og opplevelser, med badeland, ishall, curling, kultursal, bowling og bibliotek.

Etter en stor utbygging reåpnet senteret som Vestkanten Storsenter i november 2012, med 22 000 nye kvm, 15 nye butikker og 400 ekstra parkeringsplasser. Senteret vant i 2014 prisene Årets kjøpesenter og Årets driftsteam.

Les mer om Vestkanten Storsenter her…


Det var litt historie

Det er i grunn det vi vil si om historien og utviklingen av området Lyderhorn Borettslag og de omkringliggende fasiliteter, så nå er det opp til leserne å bidra med det de mener er viktig for området i Loddefjord. Ta kontakt her...

HA EN FIN DAG !


Loddefjordsangen

 

Klikk på bilde for å synge med    eller   laste ned bilde i A-4 format.