Norsk politikk

Vi er i slutten av 2021 og politikere i hele verden har en pandemi å stri med. I Norge sliter vi også med kraftpriser som har nådd et nivå vi aldri har sett maken til. Handler dette om feilslått politikk? Hvem vet, vi for se hva fremtiden bringer...


Er de døvhørt?

Ja, så er vi der igjen, diskusjon om intensivplasser ved de offentlige sykehusene våre, noe som Erna jobbet med, og som nå Støre skal jobbe med. Det blir vel nye utvalg og nedsetting av komiteer som blir gitt en frist til 2030 for å komme med en løsning.

Er det slik at de som sitter på Stortinget og i Regjering for en valgt periode, har som hovedaktivitet å se hvor høyt de kan komme i inntekt? Ikke det? Nei jeg bare lurte…

Bevilg noen 10-talls milliarder og la noen proffe ta seg av opprydningen. Oljefondet lyder i dag, desember 2021, på Kr. 12 322 345 564 651,-, så det skulle være nok å ta av. Dessuten soper staten inn på de dyre strømregningene som «vanlige folk» betaler, så en slik bevilgning vil ikke nødvendigvis måtte tas fra oljefondet.

Støre sier: «Det kan virke som avstanden mellom de som styrer og de som gjør jobben hver dag er for stor, og at politikerne som resultat av organiseringen har hørt for lite på de ansatte som vet best hvor skoen trykker.»

Dette minner svært mye om det som for tiden foregår i Regjeringen og på Stortinget. at politikerne som resultat av egeninteresser og maktbegjær, har hørt for lite på de som har valgt dem og som vet best hvor skoen trykker.

Vi er jo ikke akkurat et «fattig» land, men likevel ligger vi sånn midt på treet, når det gjelder bevilgninger til sykehusbudsjettet, blant land vi sammenlikner oss med. Det er nå den andre regjeringen som sitter, uten at det foreligger noen løsning på mangel av intensivplasser.

Milliarder sendes i hytt og pine, mens vi, «vanlige folk» og skattebetalerne i Norge, sitter igjen med smuler, høye strømregninger, dårlig mat på eldrehjem og en masse regler tredd ned øver ørene. De (politikerne) tror også at en normallønn i Norge er ca. 700 000,-.

  Forrige Statsminister - Erna Solber                                                                    Ny Statsminister - Jonas Gahr Støre

Kanskje vi trenger noen nye regler, enkle men fornuftige - SE MER HER...

Politikere og andre folkevalgte – VÅKNE OPP, HØR PÅ FOLKET !


Bukken og Havresekken og etterlønnsordningen

Jaggu har politikere i Regjering og Stortinget klart å mele sin egen kake opp gjennom tidene. Mitt spørsmål er hvorfor ikke disse, på lik linje med «vanlig folk», registrere seg på NAV som arbeidsledige og motta arbeidsledighetstrygd og eventuelt andre sosiale ytelser?

 Med hvilken rett kan de avgjøre hva de selv skal få av ekstragoder? Du snakker om bukken og havresekken.

Stortingsrepresentant fikk etterlønn og vanlig lønn på samme tid.

Etter at han ble gjenvalgt til Stortinget i 2009, fikk Sp-politiker Per Olaf Lundteigen ved en feil både vanlig lønn og etterlønn i en måned.

Per Olaf Lundteigen (Sp) var ikke klar over at han fikk dobbel lønn i desember 2009 da Stortinget ved en feil betalte ham både vanlig lønn som stortingsrepresentant, og etterlønn selv om han ikke gikk av som folkevalgt. Foto: (Stian Lysberg Solum/NTB)

Merknad Oldis: «Nei, det er jo ingen som «merker» at de en måned får 58.000,- ekstra inn på lønnskontoen.»

I etterkant av stortingsvalget i 2009 ble alle avtroppende representanter meldt inn som mottakere av etterlønn fra Stortinget. Men ved en feil, havnet også senterpartipolitikerens navn på lisen over mottakere, selv om han ikke hadde søkt om etterlønn. Det førte til at han i desember det året fikk utbetalt både sin vanlige lønn fra Stortinget, samt én måneds etterlønn på 58.075 kroner.

Lundteigen var selv en sterk motstander av etterlønn, og burde vel reagert på innbetaling, men det kom vel godt med den gangen.

Den 13.12.2016 sier Lundteigen – Sitat fra Nettavisen: «Hvis du har vært stortingsrepresentant, så har du vist evne og vilje til å få til ting. Da bør du greie å skaffe deg arbeid. Ingen kan for alvor mene at stortingspolitikerne er dårligere rustet på arbeidsmarkedet enn andre." (Dette var da etter at han selv hadde mottatt etterlønn urettmessig.)

NB: Lundteigen har uttalt at han vil tilbakebetale beløpet.

Her er vedtak fra 2016 om etterlønn, hvor etterlønnsordningen økte fra 12 til 24 måneder.

Et flertall på Stortinget sørget mandag for at stortingsrepresentanter som går av kan få inntil 24 måneders etterlønn om de ikke får seg ny jobb. Fra før har de inntil ett års etterlønn. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sikret flertall for å utvide ordningen. Vedtaket skaper reaksjoner: «Skammelig vedtak», «Stortingsflertallet med julegave til seg selv», lyder noen av kommentarene på sosiale medier.


Krisene står i kø, så det kommer nok mer her...